Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – 24. 5. 2016


Na spletni strani MF je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku.

Izpostavljamo nekaj ciljev, ki jih zasleduje predlog zakona:

Predlog zakona uvaja rešitve za poenostavitev postopkov pobiranja davkov in zmanjšanje administrativnega bremena davčnih zavezancev:

  • pred izpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost in
  • petdnevni zamik roka plačila davkov in prispevkov.

S predlogom zakona se za primere poenostavljene prisilne poravnave uvajajo dodatne možnosti obročnega plačila davka, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga.

S spremembo višine obresti za prepozno predložitev davčne napovedi in davčnih obračunov se spodbuja davčne zavezance k prostovoljnemu plačevanju davčnih obveznosti. Določitev višine obresti je odvisna od teže nespoštovanja predpisov oziroma neizpolnjevanja davčnih obveznosti. S spremembami višine obresti za prepozno predložitev davčne napovedi in davčnega obračuna se spodbuja davčne zavezance k prostovoljnemu izpolnjevanju davčne obveznosti in zagotavlja davčno pravičnost.

Cilj sprememb in dopolnitev določb o davčnem inšpekcijskem nadzoru zasleduje poenostavitev vodenja postopkov davčnega inšpekcijskega nadzora in s tem večjo učinkovitost davčnega organa pri pobiranju davkov.

Vir: www.racunovodja.com