PREDLOŽITEV IZJAVE PO 45. ČLENU ZDDV-1 – eDAVKI


Na podlagi  spremenjene določbe 78. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na
dodano vrednost se šteje za pravočasno predloženo izjavo po 45. členu ZDDV-1, če
je predložena do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je
nastal obdavčljivi dogodek.
Na eDavkih je sedaj možno predložiti izjavo najkasneje na datum opravljene dobave,
v drugi polovici julija pa bo omogočena oddaja izjave tudi za tiste dobave, ko je
obdavčljivi dogodek nastal po 1. juliju 2016, saj jo po spremembi pravilnika lahko
predložijo do konca obdobja za predložitev obračuna DDV (in ne bo prepozno
predložena).
Vir: Spletne strani FURS [04.07.2016].