Vračila posojil podjetjem s strani družbenikov (Novela ZGD-1)


Tisti, ki so za nekaj sto evrov kupili že ustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo ( d . o. o.), zaradi česar so imeli v poslovnih knjigah knjiženo posojilo lastnikom oziroma družbenikom do višine ustanovnega kapitala, morajo vrniti posojila podjetju. Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1l) je lanskega avgusta namreč določila eno leto prehodnega obdobja, da se to uredi. Rok za vračilo posojila, ki je potreben za ohranjanje minimalnega zakonskega osnovnega kapitala, je bil 23. avgust 2016.

D. o. o. mora razpolagati vsaj z minimalnim osnovnim kapitalom 7.500 evrov, ki si ga družbenik ne sme prenakazati s posojilno pogodbo v zasebne namene. Lani avgusta je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1l), ki v 495. členu določa, da se v premoženje družbe, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala, ne štejejo več posojila družbe družbeniku, poslovodji ali njegovemu družinskemu članu.

Tako minimalni osnovni kapital ne more biti terjatev do družbenikov, družbe pa so morale to urediti najkasneje do 23. avgusta 2016. Do takrat bi morali družbeniki premoženje, ki je potrebno za ohranjanje minimalnega zakonskega osnovnega kapitala, vrniti družbi. Prekrškovni organ bo lahko uvedel postopke zoper kršitelje šele po izteku moratorija.

Kdo bo izvajal nadzor?

V skladu s predhodnim odgovorom bo prekrškovni organ v primeru kršitve navedene obveznosti po uradni dolžnosti ali na podlagi prijave (npr. na podlagi prijave posameznika, AJPES, računovodskega servisa, FURS itd.) v skladu z določbami ZP-1 uvedel postopek o prekršku. Nadzor nad izvajanjem določbe se bo izvajal predvsem v praksi,  pri čemer bo lahko vsak, ki bo ugotovil nepravilnosti oziroma kršitve omenjene določbe, prekrškovnemu organu predlagal uvedbo prekrškovnega postopka.