Računovodske storitve


Nudimo celovite ali specifične računovodske storitve glede na vaše zahteve in potrebe:
– vodenje računovodstva glavnih in temeljnih poslovnih knjig,

– spremljanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,

– obračun DDV,

– vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije,

– plačilni promet,

– obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,

– obračun obresti, zamudnih obresti,

– sestavljanje letnih in medletnih računovodskih izkazov,

– sestavljanje davčnih obračunov,

– priprava mesečnih in letnih poročil za potrebe poslovodstva, lastnikov, bank in drugih institucij tako za velika, kot za srednja in mala podjetja,

– svetovanje na računovodskem in davčnem področju,

– sodelovanje z pooblaščenimi osebami pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih,

– storitve s področja kontrolinga.

Lahko se dogovorimo za osebne prevzeme dokumentacije na sedežu vašega podjetja. Na vašo željo in v skladu z dogovorom se lahko storitve izvajajo tudi na sedežu vašega podjetja.