Novičke


Na podlagi  spremenjene določbe 78. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost se šteje za pravočasno predloženo izjavo po 45. členu ZDDV-1, če je predložena do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. Na eDavkih je sedaj možno predložiti izjavo najkasneje […]

PREDLOŽITEV IZJAVE PO 45. ČLENU ZDDV-1 – eDAVKI


Na spletni strani MF je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Izpostavljamo nekaj ciljev, ki jih zasleduje predlog zakona: Predlog zakona uvaja rešitve za poenostavitev postopkov pobiranja davkov in zmanjšanje administrativnega bremena davčnih zavezancev: pred izpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost in petdnevni zamik roka […]

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku ...